Kerkenbeurs 2017: Gratis Entree Met Onze Code

Kerkenbeurs 2017: gratis entree met onze code

Het woord verspreiden. Eeuwenlang zijn geloofsgemeenschappen de aanjagers van nieuwe vormen van communicatie geweest. De retorica werd vanaf de kansel tot kunst verheven; monniken leerden als eersten lezen en schrijven; het eerste dat Gutenberg met de door hem ontwikkelde boekdrukkunst…

Lees meer