Gemeente Harderwijk ondersteunt redacties wijkkranten

Door Marielle Harte

In de gemeente Harderwijk werken meerdere partijen aan het vormgeven van de wijkaanpak. Centraal idee is dat de regie bij de bewoners ligt. De gemeente hecht veel belang aan goede communicatie met de wijk .

Online opmaakprogramma

Tegelijkertijd kwam er vanuit de wijk Frankrijk het verzoek om te gaan werken met het online opmaakprogramma van Stichting MEO. Maureen Bekke, wijkmanager en communicatieadviseur gemeente Harderwijk, nam contact op met Edwin Teljeur, de directeur van Stichting MEO.

Kort daarop gaf Edwin een presentatie op het gemeentehuis voor leden van de diverse wijkverenigingen. Zes wijken waren enthousiast en wilden allemaal direct aan het project beginnen.

Voordelen

De samenwerking tussen de gemeente Harderwijk en Stichting MEO biedt zowel voordelen voor de wijkverenigingen als voor de gemeente. Binnen de wijkvereniging kunnen meerdere leden tegelijk en samen werken aan de wijkkrant. Er is meer openheid in het redactieproces. Uitwisseling van informatie tussen wijken onderling is makkelijker.

De gemeente kan de redacties van de verschillende wijkkranten informatie aanbieden. Het is een interessant communicatieplatform. Natuurlijk zijn de wijkkranten helemaal vrij in de keuze van hun artikelen. Voor de redacties kan het makkelijk zijn om artikelen en stoppers achter de hand te hebben.

Samenwerking

Volgens Maureen Bekke zou het ook voor andere gemeentes interessant kunnen zijn om een soortgelijke samenwerking met Stichting MEO aan te gaan. Gemeentes geven bewoners of wijkleden een handvat om zelf de vormgeving van hun wijkkrant te doen, terwijl het ook financieel aantrekkelijk is. Door dit contract te sluiten met de gemeente, kunnen de wijkverenigingen gratis gebruik maken van de online redactieruimte.