Hoe werf je nieuwe leden voor een bewonerscommissie?

Wij krijgen steeds vaker het verzoek hoe je bewonerscommissies en huurderbelangenverenigingen kan helpen met het vinden van nieuwe en vooral jonge leden. De meeste bewonerscommissies bestaan uit de oude(re) vooral blanke bewoners, zelfs in multiculturele wijken. Het lukt maar moeizaam nieuwe, vooral jonge bewoners en nieuwe Nederlanders erbij te betrekken. Navraag bij de bewonerscommissies leidt vaak tot argumenten als:

“Wij staan er wel voor open, maar ze komen niet…” 
“Op een oproepje in de krant krijgen we welgeteld één reactie…” 
“We hebben één keer twee nieuwe leden gehad, maar die waren na één vergadering alweer vertrokken.”

Jongeren

Navraag bij de jonge, nieuwe bewoners geeft aan dat ze zich niet tot nauwelijks aangesproken voelen tot de huidige, vaak vergaderachtige settings van bewonerscommissies of huurderbelangenvereniging. ‘Je moet wel een enorme vergadertijger zijn, wil je het lang uithouden bij de commissie. Ze begonnen om acht uur en om half elf waren we pas bij agendapunt 4 van de 8′.

‘Ik ben een keer geweest, maar ik moest het of eens zijn of ik werd niet serieus genomen, dan houdt het snel op.’

Zoektocht

Op het oog twee totaal verschillende werelden die bijna niet verenigbaar zijn. Toch is het niet onmogelijk. Wel leert de ervaring dat indien de commissie of huurderbelangenvereniging op zoek is naar nieuwe jonge leden, je je niet alleen moet beperken tot de zoektocht naar nieuwe bewoners. Tegelijkertijd met de zoektocht is het noodzakelijk de bewonerscommissie of huurderbelangenvereniging stevig onder de loep te nemen en in gesprek te gaan, ook over gevoelige onderwerpen.

Kwaliteiten

Welke kwaliteiten zijn in de commissie vertegenwoordigt en welke ontbreken? Wat zijn de huidige omgangsvormen in de commissie? Hebben nieuwe leden werkelijk iets in te brengen of blijft het huidige bestuur zich (onbedoeld en vaak onbewust) als een opperhoofd gedragen? Vaak helpt het om een jaarlijks terugkerende evaluatie in te plannen, waarin een aantal zaken door de commissie wordt geëvalueerd. Commissiesamenstelling, werkwijze, toetreding nieuwe leden, omgangsvormen in- en extern, jaarplanning en helderheid over de verantwoordelijkheden van de leden helpt enorm. Het geeft de oude(re) leden de gelegenheid (desgewenst onder begeleiding) kritisch naar zichzelf en de club te kijken, zonder iemand te beschadigen. Voor de nieuwe leden is het een mooi instapmoment om direct mee te kunnen praten en het gevoel te krijgen serieus te worden genomen.

Hoe werf je nieuwe jonge leden?

Terug naar de zoektocht naar nieuwe jonge leden. De beroemde flyers en oproepjes in de lokale krachten werken (bijna) niet meer. Naast sociale media dat in bewonerscommissieland steeds meer voeten aan de grond krijgt, werkt de huis-aan-huis benadering nog steeds uitstekend. Plan elk jaar gedurende twee weken een paar dagdelen dat je met collega’s en commissieleden huis-aan-huis aanbelt bij de buurtgenoten. Je zal zien dat je op veel plekken gastvrij wordt ontvangen en de meest bijzondere gesprekken hebt over de buurt en de bewonerscommissie of huurderbelangenvereniging.

Tijdens de gesprekken nodig je de enthousiaste of geïnteresseerden uit voor een kennismakingsmeeting waarin de oude(re) en potentieel nieuwe leden met elkaar in gesprek gaan over wensen en verwachtingen. De persoonlijke tactiek is in onze ervaring altijd het meest succesvol geweest en dit is wat wij vanuit WijkAdvies aanraden om nieuwe leden te werven voor bewonerscommissies.

Bron: WijkAdvies