PKU Magazine: een fijne samenwerking

Stichting MEO biedt steeds meer media en ondersteuning aan non-profitorganisaties. Waar voorheen een patiëntenmagazine alleen werd vormgegeven in onze portal of door onze leerlingen, zijn we nu al veel eerder bij het proces betrokken: met eindredactie, het vaststellen van het bladritme en het verzorgen van vormgeving maken we sommige magazines bijna van begin tot eind mee. Een van de organisaties waarmee we op die manier samenwerken is de Nederlandse PKU Vereniging.

Stefanie Rutten – van de Mortel, vrijwilligster bij de vereniging, vertelt hoe de samenwerking tot stand is gekomen: “Stichting MEO benaderde ons voor een review van ons kwartaalblad, het PKU Magazine. Hiermee informeren wij de leden over de laatste ontwikkelingen op medisch vlak, nieuwtjes rondom het strikte dieet dat bij PKU komt kijken, levensverhalen van onze eigen leden, et cetera. Het blad is voor onze leden dus heel waardevol. De terugkoppeling die wij van Stichting MEO kregen maakte ons heel nieuwsgierig en leidde tot een vervolggesprek.”

pku-magazine-september-2016

“Kort daarop gaf de vrijwilligster die tot dan toe het PKU Magazine maakte aan dat zij ermee stopte. Daarna zijn we met nieuwe vrijwilligers een intensieve samenwerking met Stichting MEO aangegaan. Wat daarbij meespeelt is de sociale kant van de stichting, waar PKU-patiënten zonder behandeling ook enorm mee geholpen zouden zijn. Het mes snijdt voor ons dus aan twee kanten.”

Jan Bockma van Stichting MEO vertelt hoe de samenwerking eruitziet: “Ik krijg van Stefanie de artikelen voor het blad opgestuurd. Die zijn geschreven door verschillende mensen: door Stefanie zelf, door haar collega Peter of door voorzitter David Abeln. Maar vaak leveren ook leden een verhaal aan, of is een stuk geschreven door een specialist: iemand uit de medische hoek, of een producent van speciale voeding voor PKU’ers.”

Het magazine moet geen ratjetoe aan schrijfstijlen worden. Tegelijk wil je wel het karakter van een stuk behouden

Het is voor Jan de uitdaging om die balans te zoeken en de stukken – door veel verschillende mensen geschreven – tot een geheel te maken. “Dat gaat verder dan alleen op de spelling letten, want het magazine moet geen ratjetoe aan schrijfstijlen worden. Tegelijk wil je wel het karakter van een stuk behouden; als een lid een verhaal aanlevert over haar kind, moet zij wel nog zichzelf terug kunnen herkennen in het uiteindelijke artikel – het moet háár verhaal blijven.” Jan let er ook op of informatie niet té technisch wordt: “Voor mij is dat misschien al vrij snel, omdat ik zelf geen PKU heb, maar soms is dat een voordeel: ik stel dan wat eerder de vraag of iets niet te veel ‘vaktaal’ is en of het misschien anders verwoord kan worden.”

Het blad heeft volgens Jan in de basis eigenlijk twee functies: “Aan de ene kant is die heel feitelijk: informatie over medische ontwikkelingen of verzekeringen is ontzettend belangrijk. Aan de andere kant is de vereniging zelf klein en – zoals ik vorig jaar op hun Landelijke Dag heb mogen zien – erg gezellig. Al jaren is er een jeugdweekend en veel jonge ouders van kinderen met PKU zoeken elkaar op. Kortom: veel leden kennen elkaar of willen elkaar graag leren kennen. Die gezellige, menselijke kant wil je ook terugzien in het blad. Het is dus belangrijk dat te balanceren met de ‘zakelijke’ informatie – die met de beste wil van de wereld niet ‘gezellig’ te maken is.”

Voor de balans is het ‘bladritme’ belangrijk. Jan: “Het is niet prettig om pagina’s achter elkaar alleen maar medische informatie over je heen te krijgen; het is net zomin fijn om twee persoonlijke verhalen vlak achter elkaar te lezen. Daar probeer ik evenwicht in aan te brengen. Ik maak dan een ‘plank’; dit is een schematisch overzicht van de inhoud van alle pagina’s. Daarmee kun je inschatten of het ‘bladritme’ klopt.”

Heerlijk om te weten waar we aan toe zijn en wat we aan elkaar hebben

Als alle artikelen geredigeerd zijn en de PKU Vereniging akkoord is gegaan met de aanpassingen, gaat alles naar de vormgeving. Stefanie: “De samenwerking verloopt vlotjes en volgens een duidelijke planning – van plank tot het redigeren van onze teksten, naar vormgeving en het drukklaar maken van ons PKU Magazine. Heerlijk om te weten waar we aan toe zijn en wat we aan elkaar hebben. We hebben niet alleen een samenwerking opgebouwd om een kwartaalblad te maken, maar hebben ons er ook aan gewaagd dit blad samen in een nieuw jasje te steken.”

Voor de laatste twee nummers van 2015 werd nog voortgeborduurd op de oude stijl. Jan: “De wensen van Stefanie, Peter en David heb ik vertaald naar een concept waar de grafisch leermeester samen met onze leerlingen mee aan de slag is gegaan. Zij hebben toen een voorstel voor een nieuwe vormgeving gedaan, dat we na een paar kleine wijzigingen hebben toegepast op het eerste nummer van 2016.” Stefanie: “We kregen een voorstel dat perfect aansloot op wat wij zochten.”

Het resultaat? Stefanie: “Een verfrissend blad dat past in deze tijd qua vormgeving en wat zorgt voor meer leesplezier onder onze leden. Erg leuk om zo veel positieve reacties te ontvangen van onze lezers! Zij zien dat niet alleen de inhoud van het blad, maar dat ook de vormgeving professioneler geworden is. Wij zijn erg blij met onze samenwerking!”