skip to Main Content

Een ontwerp voor elkaar

Een veranderende maatschappij vraagt om nieuwe manieren van werken. Organisaties kunnen slim omgaan met de mogelijkheden die moderne communicatiemiddelen bieden; jongeren met een arbeidshandicap  kunnen op dat gebied enorm waardevolle diensten leveren. Ze kunnen zo werk doen waarbij ze minder belemmerd worden door hun beperkingen.

Stichting MEO brengt deze groepen bij elkaar en zorgt voor professionele begeleiding, zodat de stichting garant staat voor kwaliteit. Maar ook voor werkervaring die de jongeren een stevige basis biedt, waar ze de rest van hun leven op kunnen bouwen.

LEES MEER

Titel

Niet alleen wij, ook onze opdrachtgevers zijn zich bewust van de bijzondere aard van onze stichting en vaak is dat juist de reden om met ons samen te werken. We zijn ontzettend trots op onze opdrachtgevers en het werk dat de jongeren elke dag doen.

Back To Top