skip to Main Content

Ondanks hun ziekte of handicap kunnen werknemers met een beperking getalenteerde en gemotiveerde collega’s zijn. Een werkplek voor een dergelijke medewerker creëren is meer dan een maatschappelijk ‘plicht’; het is een investering in iemand die een enorme waarde aan de organisatie toe kan voegen.

Stichting MEO helpt werkgevers die deze ruimte zo goed mogelijk in willen vullen op de volgende manieren:

  • werving en selectie van talentvolle kandidaten uit de doelgroep;
  • begeleiding van medewerkers op de werkplek;
  • adviseren bij indiensttreding en stimuleringsregelingen vanuit de overheid;
  • informeren over wet- en regelgeving.

Stichting MEO heeft ruime ervaring met het werken met deze doelgroep, zowel door zelf werkplekken te bieden als begeleiding naar externe werkplekken. Wilt u gebruik maken van onze expertise? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Quota en de Participatiewet

Voor mensen die een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben is er één regeling: de Participatiewet. Voorheen waren er diverse regelingen: de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wajong.

De overheid en werkgevers hebben met elkaar afgesproken in totaal 100.000 banen te realiseren voor mensen met een ziekte of handicap, waarvan de overheid er 25.000 voor zijn rekening neemt. In 2026 moeten deze aantallen gehaald zijn.

Voor de periode 2015-2017 is het aantal op 5.000 vastgesteld. Als eind 2016 blijkt dat deze toezeggingen niet nagekomen worden, wordt een quotumregeling ingesteld. Bedrijven met meer dan 25 werknemers krijgen dan een heffing van maximaal € 5.000,- voor elke niet ingevulde werkplek.

Back To Top